T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Şubat 2018
ANTALYA
100 KAtılımcı
6 Konuşmacı

Antalya
Değerlendirme Çalıştayı 2018

Farkındalık çalış tayından sonra İİGM belirlediği 100 kişilik bir ekip ile Antalya’da ve 5 (beş) gün süreli bir değerlendirme çalıştayı düzenlenecektir.

Bu çalıştay ile merkezi sınır veri standartları, sahipleri, erişim yetkileri belirlenecek. İdari birim sınırlarının coğrafi tabanlı yönetilmesi bilgi sisteminin kurulmasına ilişkin sistem analizi ve tasarımı için ön çalışmalar yapılacaktır. Bu sistemin sorunsuz hayata geçirilebilmesi için gerekli olan mevzuat değişikleri irdelenip bir eylem planı oluşturulacaktır.


KONUŞMACILAR

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürü
Prof.Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU
İTÜ-Bakan Danışmanı
 
Serdar KÜPCÜ
TÜRKSAT A.Ş Direktör
 
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Karabük Üniversitesi
 
Prof. Dr. Bayram UZUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Prof.Dr. Taşkın Kavzoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi
 
Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 


Program

Detaylı çalıştay programını inceleyin.

Pazartesi
26 Şubat 2018
Salı
27 Şubat 2018
Çarşamba
28 Şubat 2018
Perşembe
1 Mart 2018
Cuma
2 Mart 2018
Saat Konu
13:00 Otele Giriş ve Kayıt
Saat Konu
10:00 - 12:00 AÇILIŞ OTURUMU - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Serdar KÜPÇÜ, TÜRKSAT A.Ş - Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) - MİDAS Projesinin Ön Değerlendirmesi ve Beklentiler
Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14.00 - 15:30 OTURUM-1: Mevcut Durum ve Kavramsal Tanımlamalar
1) Hasan İlker EROĞLU, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen mevcut çalışmaları ve süreçler
2) Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, MİDAS kapsamında gereksinim duyulan, tanım ve kavramlar
15:30 - 16:00 Çay Kahve Arası
16.00 - 17:30 OTURUM-2: Yargı Kararları Işığında Türkiye’de İdari Sınır Sorunların Değerlendirilmesi
1) Prof. Dr. Bayram UZUN
2) YARGITAY Bakışı
3) DANIŞTAY Bakışı
Saat Konu
09:30 - 10:45 OTURUM-3: Paydaş kurumlarca yapılan sınırlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi-I
1) Harita Genel Komutanlığı
2) TAPU ve KADASTRO GM
3) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KÖYDES-KIRDES, MAKS)
10:45 - 11:00 Ara: Çay-Kahve
11:00 – 12:30 OTURUM-4: Paydaş kurumlarca yapılan sınırlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi-II
… devam
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 OTURUM-5: Büyükşehir belediyelerince yürütülen örnek sınır çalışmaları
- ERZURUM BB, KONYA BB, HATAY BB, İSTANBUL BB, KAYSERİ BB vd.
15:30 – 16:00 Çay Kahve Arası
16:00 – 17:30 OTURUM-6: Teknik çözüm arayışları: Ölçme ve uydu teknikleri ile sınır tespitlerinin analizi
1) Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Prof. Dr. Mustafa YANALAK
2) Doç. Dr. Volkan YILDIRIM, Y. Doç. Dr. Okan YILDIZ
Saat Konu
09:30 – 10:45 OTURUM-7: Sınır çalışmalarında teknik ve personel altyapı gereksinimin değerlendirilmesi
10:45 – 11:00 Ara: Çay-Kahve
11:00 – 12:30 OTURUM-8: Sınır çalışmalarında idari ve hukuki altyapı gereksinimin değerlendirilmesi
12:30 – 14:00 Ara: Öğle Yemeği
14:00 – 15:30OTURUM-9: TÜRKSAT - Taslak rapor sunumu
15:30 – 16:00 Ara: Çay-Kahve
16:00 – 17:30 OTURUM-10: Taslak rapor üzerine görüş ve öneriler
Saat Konu
09:00 - 14:00 Otel Ayrılış


KONAKLAMA

Konaklama seçenekleri aşağıdaki gibidir.

ANTALYA

Akka Antedon Otel

İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ